Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Nieuwzeeland-info.nl werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.

Nieuwzeeland-info.nl geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.

Nieuwzeeland-info.nl verkoopt geen producten/diensten die eigendom zijn van Nieuwzeeland-info.nl. De verantwoordelijkheden, aansprakelijkheden, rechten en plichten die ontstaan bij de overeenkomsten tussen vragers en bieders liggen derhalve niet bij Nieuwzeeland-info.nl.

Nieuwzeeland-info.nl biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.

Nieuwzeeland-info.nl is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt.

Nieuwzeeland-info.nl verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleent.

Nieuwzeeland-info.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook gelden door het gebruik van de informatie op onze website.

Nieuwzeeland-info.nl zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. Nieuwzeeland-info.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/van haar website.

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nieuwzeeland-info.nl.

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website.

Algemene links Nieuw-Zeeland:

Newzealand.govt.nz - New Zealand Government

Newzealand.com - New Zealand

Tourism.net.nz - New Zealand Tourism Guide

Tourismnewzealand.com - Tourism New Zealand

Backpackerboard.co.nz - New Zealand’s largest online portal for backpacking

New Zealand Wikitravel - Wikitravel

Nieuw Zeeland - Wikipedia

Teara.govt.nz - The Encyclopedia of New Zealand